chili&garlic

Skafferiet på Söderslätt

Gödning (eller – Vem fan är Enn Pekå)

2 Comments »

Med risk för att få en uppsträckning av vår gode vän Michael “Prof. Kalkyl” Salemsson i Fjollträsk, tar jag chansen att dela med mig av en artikel jag läste från Skälby Blomstercentrum

Detta var stycket som gör det glasklart

Käve, fosfor, kalium
NPK är välbekanta bokstäver för odlare. Efter bokstäverna står det siffror, t.ex. 18-4-7. Siffrorna visar hur stor delar N, P respektive K som gödselmedlet innehåller. Det står angivet på såväl konst- som naturgödsel. N står för kväve, som behövs för gröntillväxten. Höns och gräsmattegödsel innehåller mycket kväve. Om du använder gräsmattegödsel till blommande buskar, fruktträd eller perenner får du mycket blad och få blommor. Hönsgödsel kan du använda till allt , men bara på våren och  försommaren om det gäller blommande växter. Senare kan det bli för mycket grönt även av det. Komposten kan också behöva tillförsel av näring. Där är hönsgödsel utmärkt. Andra kväverika naturgödsel är benmjöl, bra till klematis (det innehåller även mycket kalium, se nedan) samt blodmjöl som är bra till grönsaker speciellt sallat och kål. För mycket kväve gör att det gröna “förväxer” och får sämre motståndskraft mot skadegörare. Om du kvävegödslar en växt på hösten lurar du den att växa i stället för att förbereda sig för kallare tider. Det  kan resultera i att växten inte klarar vintern.
P betyder fosfor som gynnar rottillväxt, knopp och fruktbildning. Titta alltså efter halten fosfor när du gödslar rosor, perenner bärbuskar och fruktträd. Mycket fosfor finns bl.a. i hornmjöl som är ett naturgödsel.
K står för kalium, som behövs för att växterna ska övervintra bra. Kaliumet höjer sockerhalten i växternas celler och de fryser vid en lägre temperatur. Under hösten bör du ge en gödsel med stor andel kalium och fosfor för god rottillväxt och som övervintringshjälp. Välj t.ex. Algomin trädgårdsgödsel eller konstgödsel som heter rätt och slätt PK-gödsel. Hornmjöl går också bra.”

Jag har haft lite svårt att fatta när man ska ge vad och till vilken fas i processen, och när Mari från Från Paprika till Chili skrev om detta så tyckte jag att det var ganska klart, till och med för mig.

Micke, om faktan är felaktig får du gå in och rätta, men pedagogiken var bra i alla fall.